Giới thiệu

Giới thiệu về Cộng đồng những người yêu thích nghiên cứu chiến lược và các vấn đề quan hệ quốc tế (Research Community for Strategics and International Affairs – RCSIA)

Cộng đồng những người yêu thích nghiên cứu chiến lược và các vấn đề quan hệ quốc tế có tên tiếng Anh là Research Community for Strategics and International Affairs – RCSIA).

Cộng đồng RCSIA quy tụ các nhà nghiên cứu, chuyên gia và các đối tượng sinh viên, nghiên cứu sinh… những người cùng quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu quan hệ quốc tế, mong muốn phát triển năng lực bản thân thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hiện các dự án nghiên cứu quan hệ quốc tế.

Sứ mệnh và Tầm nhìn – Mission and Vision

– Tuyên bố Sứ mệnh

Cộng đồng RCSIA thực hiện sứ mệnh nâng cao nhận thức, hiểu biết về các quan hệ quốc tế, thông qua phát triển một cộng đồng học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa những người yêu thích nghiên cứu về các vấn đề quan hệ quốc tế.

– Tầm nhìn Chiến lược – Vision

Hướng tới mục tiêu hình thành một cộng đồng, một sân chơi cho những người học tập và nghiên cứu quan hệ quốc tế. RCSIA cung cấp nơi nghiên cứu, học tập và thảo luận cho các thành viên về các chuyên ngành quan hệ quốc tế, đồng thời là nơi giúp mọi người chia sẻ các thông tin hữu ích khác như kinh nghiệm học tập, nghiên cứu…

Nhiệm vụ – Tasks

Kể từ khi ra đời, nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra một cộng đồng dựa trên giá trị kết nối và chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong hoạt động nghiên cứu các vấn đề quan hệ quốc tế.

Nhiệm vụ cụ thể như sau:

– Cung cấp nguồn thông tin có giá trị, xác thực về quan hệ quốc tế, kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh cho cộng đồng độc giả.

– Khuyến khích trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế dựa trên tinh thần học hỏi, tôn trọng những khác biệt và giúp đỡ nhau cùng học tập và phát triển.

– Kết nối những người đam mê và yêu thích nghiên cứu quan hệ quốc tế.

Giá trị cốt lõi – Core Value

Kết nối – Chia sẻ – Trung thực (Connectivity – Sharing – Honesty)

No Content Available
  • Thịnh Hành
  • Bình Luận
  • Latest

Tin Mới