Thông báo

Nghiên cứu Chiến lược (NCCL) là một dự án học thuật quy tụ các chuyên gia và các nhà nghiên cứu nhiệt huyết, cùng quan tâm tới các vấn đề quốc tế đương đại nhằm mong muốn phát triển năng lực bản thân thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực: quan hệ quốc tế, chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học - kỹ thuật,…

NCCL hướng tới mục tiêu hình thành một cộng đồng, một diễn đàn học thuật uy tín cho những người học tập và nghiên cứu đa lĩnh vực về các vấn đề quốc tế đương đại dựa trên 03 giá trị cốt lõi: Kết nối - Chia sẻ - Trung thực (Connectivity - Sharing - Honesty)

Nhằm thực hiện các mục tiêu, sứ mệnh nêu trên (của mình), NCCL luôn chào đón sự hợp tác của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, khi đăng tải các bài viết, bài nghiên cứu phù hợp với mục đích, tôn chỉ của trang.

Để thuận lợi cho quá trình biên tập, vui lòng gửi bài viết tuân thủ theo một số yêu cầu như sau:

1. Nghiên cứu Chiến lược nhận đăng tải các bài nghiên cứu đa lĩnh vực về các vấn đề quốc tế đương đại, trong đó tập trung chủ yếu vào các mảng: quan hệ quốc tế, chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học - kỹ thuật…

2. Bài gửi đăng Nghiên cứu Chiến lược là bài chưa từng được đăng ở các báo, tạp chí, các website khác… tùy thuộc vào yếu tố thời sự đặc biệt, trường hợp ngoại lệ do Ban Biên tập quyết định.

3. Quá trình thẩm định các bài viết gồm 2 vòng: (1) Thẩm định từ Biên tập biên/chuyên gia phụ trách; (2) Thẩm định từ Tổng Biên tập. Trong mỗi quá trình, Ban Biên tập sẽ có những trao đổi, góp ý với tác giả. Bài viết không đáp ứng được yêu cầu, Nghiên cứu Chiến lược sẽ có phản hồi nhưng không có nghĩa vụ trả lại bản thảo.       

4. Yêu cầu về bài viết

4.1. Yêu cầu về nội dung

- Các bài viết nghiên cứu cần đảm bảo được tính khoa học, tính thực tiễn, tính khách quan, trung thực, đặc biệt ưu tiên các nghiên cứu có tính thời sự cao.

- Nghiên cứu Chiến lược khuyến khích việc tự do trong học thuật, cởi mở, đa dạng góc nhìn, cách tiếp cận trong nghiên cứu. Tuy nhiên, các quan điểm nghiên cứu cần phù hợp với quan điểm, chính sách, pháp luật của Việt Nam tại thời điểm nghiên cứu.

- Việc sử dụng tài liệu tham khảo cần đảm bảo trung thực, được trích dẫn đầy đủ, không đạo văn (kể cả việc đạo lại chính các công trình nghiên cứu của bản thân).

- Tất cả các bảng biểu, hình vẽ, bản đồ sử dụng trong bài viết phải có trích nguồn rõ ràng. 

- Việc lựa chọn các đề tài nghiên cứu, quý tác giả có thể liên hệ tham khảo với Ban Biên tập qua địa chỉ sau:

Facebook 1: https://www.facebook.com/ncchienluoc

Email: [email protected]

Facebook 2: https://www.facebook.com/bientap.nccl

Email: [email protected]

4.1. Yêu cầu về hình thức

- Định dạng văn bản: Bài viết được đánh máy trên Microsoft Word: Size - A4; Margins - Top: 2, Bottom: 2, Left: 3, Right: 1,5; Paragraph – Before: 6pt, Afer: 0pt, Left: 0cm, Right: 0cm, Line spacing: single. Font chữ Times New Roman; căn lề đều hai bên (Ctrl + J); dung lượng khoảng 3.000 - 5.000 từ (trường hợp đặc biệt do Ban Biên tập quyết định), cỡ chữ 12-13, có tóm tắt bằng tiếng Việt (không quá 200 từ).

- Định dạng ngày tháng trong bài viết: Đối với ngày cần thêm số 0 trước các ngày từ 1-9 trong tháng; thêm số 0 trước tháng 1 và tháng 2. Ví dụ: 09/02/2023 - 09/3/2023 

- Viết hoa các tên riêng, chức vụ đi kèm, ví dụ: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin... Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Liên bang Nga, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam...

- Bài nghiên cứu để chú thích, tài liệu trích dẫn cuối mỗi trang; các số nối tiếp nhau; Định dạng trích dẫn: (1), (2), (3)… References/Footnotes/Bottom of page/Number format/ (1), (2), (3)...

- Cách trình bày tài liệu trích dẫn như sau:

Đối với sách: Họ tên tác giả (năm xuất bản), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, trang.

Ví dụ: Vũ Đức Liêm, Ninh Xuân Thao (2021), Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, tr. 113

+ Đối với bài tạp chí: Họ tên tác giả (năm xuất  bản), “Tên bài viết”, Tên tạp chí, số tạp chí, trang.

Ví dụ: Nguyễn Huy Hoàng (2016), “Tác động của việc Trung Quốc điều chỉnh Chiến lược sau Đại hội XVIII đến kinh tế ASEAN”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 4, tháng 4, tr.18-30.

+ Đối với tài liệu mạng: Họ tên tác giả/Nếu không có tác giả dùng tên cơ quan, hãng tin (năm xuất bản), “tên tài liệu”, tên cơ quan xuất bản/hãng tin/báo, địa chỉ link dẫn, thời điểm (ngày/tháng/năm) truy cập.

Ví dụ: Nguyễn Phú Trọng (2021), “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Báo Nhân dân, https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/mot-so-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-ve-chu-nghia-xa-hoi-va-con-duong-di-len-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam-646305/, truy cập ngày 13/8/2021.

5. Cuối bài viết cần ghi rõ họ tên tác giả, đối với các cộng tác viên nghiên cứu mới cần gửi CV về cho Ban Biên tập kèm theo bài viết cộng tác.

6. Bài viết cộng tác và thông tin tác giả vui lòng gửi về Ban Biên tập Nghiên cứu Chiến lược theo địa chỉ mail: [email protected]

TM. BAN BIÊN TẬP

  • Thịnh Hành
  • Bình Luận
  • Latest

Tin Mới