Đăng ký cộng tác

Cộng đồng những người yêu thích nghiên cứu chiến lược và các vấn đề quan hệ quốc tế (Research Community for Strategics and International Affairs – RCSIA)

Cộng đồng RCSIA quy tụ các nhà nghiên cứu, chuyên gia và các đối tượng sinh viên, nghiên cứu sinh… những người cùng mong muốn phát triển năng lực bản thân thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hiện các dự án nghiên cứu quan hệ quốc tế cũng như các vấn đề toàn cầu đương đại khác.

Kể từ khi ra đời, nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra một cộng đồng dựa trên giá trị kết nối, chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong hoạt động nghiên cứu các vấn đề quốc tế đương đại, dựa trên giá trị cốt lõi, đó là: Kết nối – Chia sẻ – Trung thực.

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên phù hợp bổ sung cho Ban Biên tập và đội ngũ Cộng tác viên. Nếu bạn mong muốn tham gia cộng tác, xin vui lòng đăng ký tại đây hoặc gửi email về địa chỉ [email protected].

Thông tin về Cộng đồng RCSIA xin tham khảo tại đây.

No Content Available
  • Thịnh Hành
  • Bình Luận
  • Latest

Tin Mới